برگزاری دوره فن بیان

شرایط ثبت نام دوره تخصصی فن بیان شروع ثبت نام دوره تخصصی فن بیان در موسسه دهکده نقش هنر بهزاد از تاریخ 1402/02/20 آغاز میگردد لقایت تاتاریخ 1402/03/2 متقاضیان برای ثبت نام این دوره و برخوردارشدن از بن تخفیف به مرکز مراجعه نمایند . ظرفیت در این دوره محدود می باشد دوره تخصصی فن بیان

ادامه مطلب