ما را دنبال کنید:
  • خانه
  • فرم ثبت نام آنلاین

فرم ثبت نام آنلاین

قوانین و مقررات آموزشی مرکز مهارت آموزی بهزاد:

1- حضور به موقع و خروج فراگیران در ساعت مقرر ودر صورت 4 غیبت باعث حذف هنرجو از دوره و مستلزم ثبت نام مجدد وی می باشد .

 2- رعایت حجاب ، اخلاق و حفظ شئونات اسلامی الزامی است . 

3- تهیه لوازم موردنیاز جهت آموزش در طی دوره به عهده فراگیر می باشد. 

4- مراقبت از وسایل و تجهیزات موسسه الزامی است و چنانچه فراگیر به وسایل مرکز خسارت وارد نماید جبران خسارت وارده برعهده فراگیر می باشد 

5- هنرجو باید اقساط شهریه خود را طبق تاریخ مقرر پرداخت نماید در غیر این صورت حق شرکت در کلاس و آزمون را نخواهد داشت .

 6- هزینه آزمون و آزمون های افتاده برعهد ه هنرجو می باشد. 

7- فراگیران گرامی انصراف از ثبت نام فقط تا 24 ساعت بعد از تاریخ ثبت نام مجاز میباشد و درصورت انصراف مبلغ 20 درصد از کل شهریه رشته کسر و مابقی به جنابعالی مسترد میگردد.

 8-بدلیل داشتن ظرفیت مشخص و محدود در طول ترم به هیچ عنوان انصراف صورت نمیگیرد. 9 – تاریخ آزمونها طبق مقررات سایت اداره میباشد و مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آزمون ها ندارد .

فرم ثبت نام فراگیر دیپلم