• خانه
  • منابع کتاب و نمونه سوالات رشته گرافیک

منابع کتاب و نمونه سوالات رشته گرافیک

منابع کتاب ها و نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوالات دارای دو بخش عملی و نظری میباشد که فراگیران باید در این دوبخش امتحان دهند و نمره قبولی با نمونه سوائلات دریافت کنند پس از مطالعه دورس در این بخش میتوانیدبا نمونه سوالات مرکز مهارت آموزی بهراد آشنا شوید و در آزمون عملی و کتبی موفق بشوید .

شامل واحد عملی دوروس رشته گرافیک رایانه :

الف) کتاب مبانی هنرهای تجسمی در دو بخش  : (گرافیک سیاه و سفید    –  گرافیک رنگی ).

ب) کتاب مبانی رایانه آشنایی با محیط ویندوز 7 میباشد . 

ج) کتاب تایپ رایانه نرم افزار word

د)کتاب گرفیک رنگی : ( Photoshop – corel draw).

منابع کتاب رشته گرافیک رایانه 1402

نمونه سوالات رشته گرافیک رایانه بخش نظری

نمونه سوالات رشته گرافیک رایانه بخش عملی

مبانی هنرهای تجسمی

سولات عملی گرافیک رنگی

مبانی هنرهای تجسمی

سولات عملی گرافیک سیاه و سفید

مبانی کاربر رایانه

سوالات عملی کاربر رایانه

تایپ رایانه word

سوالات عملی تایپ رایانه

گرافیک رایانه

سوالات عملی فتوشاپ

گرافیک رایانه

سوالات عملی کورل دراو