• خانه
  • منابع کتاب و نمونه سوالات رشته چهره سازی

منابع کتاب و نمونه سوالات رشته چهره سازی

منابع کتاب ها و نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوالات دارای دو بخش عملی و نظری میباشد که فراگیران باید در این دوبخش امتحان دهند و نمره قبولی با نمونه سوائلات دریافت کنند پس از مطالعه دورس در این بخش میتوانیدبا نمونه سوالات مرکز مهارت آموزی بهزاد آشنا شوید و در آزمون عملی و کتبی موفق بشوید .

شامل واحد عملی  و نظری دوروس رشته چهره سازی طراحی و نقاشی  :

الف) کتاب طراحی عمومی 1

ب) کتاب طراحی 2  ، مبانی هنرهای تجسمی و نقاشی و طراحی چهره می باشد .

منابع کتاب چهره سازی 1401

نمونه سوالات ترم اول رشته چهره سازی بخش نظری

سوالات ترم دوم رشته چهره سازی بخش نظری