• خانه
  • زمان بندی آزمون امتحانات شهریور ماه1402

زمان بندی آزمون امتحانات شهریور ماه1402

زمان بندی آزمون امتحانات شهریور ماه1402

 برنامه زمان بندی و تاریخ برگزاری آزمونهای شهریور ماه 1402  در هر مرحله اطلاع رسانی خواهد شد.

فراگیران محترم با نزدیک شدن تاریخ آزمون تیر ماه 1402 نسبت به گرفتن نمونه سوالات درسی از مرکز مهارت آموزی اقدام نمائید و خود را جهت امتحان آماده نمائید . ( بازه زمانی امتحان از تاریخ 27 مردادماه 1402 الی 3 شهریرور ماه 1402 می باشد). که برای دریافت کارت ورود به جلسه حتما باید فراگیران هزینه آزمون و شهریه خود را تسویه نموده باشند.   باتشکر مدیریت مرکز  مهارت آموزی بهزاد